K.V.K.K. | 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU 

K.V.K.K Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, kişisel
verilerinizin işlenmesine ve korunmasına özen gösteriyoruz. devamı...

Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu

6698 Sayılı Kişisel Verileri n Korunması Kanununun (“KVKK”) 11. maddesinde, ilgili kişinin veri
sorumlusuna başvurarak, aşağıda yazılı haklarını kullanabileceği düzenlenmiştir.
devami...

Çalışan Adayı Açık Rıza Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında Royal Agrolife Tarım Kimya
Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla,  devamı...

Çalışan Adayı Bilgilendirme Ve Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün... devamı...

Elektronik Posta Aydınlatma Metni

İşbu elektronik posta iletisi içeriğinde bulunan veya tarafınızca elektronik posta iletisi atılması
suretiyle elde edilen ve işlenen.. devamı...

Gizlilik Politikası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, işbu Gizlilik Politikası (“Politika”) veri sorumlusu sıfatıyla Royal Agrolife Tarım Kimya Sanayi ... devamı...

Güvenlik Kameraları Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile
Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ​ ... devamı...

İletişim Formu Bilgilendirme Ve Aydınlatma Metni

İnternet sitemizi ziyaret eden ilgili kişilerin, iletişim formunu doldurmaları ve internet sitesinde
bulunan iletişim kanalları kullanmanız halinde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
(“KVKK”) uyarınca ... devamı...

İmha Talep Dilekçesi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya
Anonim Hale Getirilmesi Hakkında ... devamı...

Kişisel Veri Saklama Ve İmha Politikası

Royal Agrolife Tarım Kimya Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) olarak, şirketimizin
faaliyet alanı ile sınırlı olmak üzere, hukuki ilişki içerisinde olduğumuz; ... devamı...

Kişisel Verileri Koruma İç Disiplin Yönergesi

Oluşturulmuş olan işbu yönerge ile kişisel veri irtibat kişisinin ve KVKK biriminin görevleri ... devamı...

İrtibat Kişisi Yetki, Görev Ve Sorumlulukları

Şirket Genel Kurulu Kararı ile 6698 sayılı KVK Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca, kişisel verilerin ... devamı...

Özel Nitelikli Kişisel Veri Politikası

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 6/4 maddesinde “Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde ... devamı...

Çerez Politikası

Bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde ... devamı...

İletişim

Ayrıntılı bilgi için iletişim kurunuz ... devamı...