Ürün Açıklaması

Etken (Aktif) Madde: 18 gr/lt Abamectin

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

  • Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.
  • Arılara zehirlidir, çiçeklenme döneminde kullanılmaz.
  • Bitki koruma ürünü yanabilir özellikte olduğundan ateşten uzak tutunuz.
  • Rüzgarlı havada uygulama yapmayınız. Bitki koruma ürünlü mahlülün tamamını tarlaya püskürtünüz.
  • Son uygulama ile hasat arası süreye mutlaka uyunuz.
  • Boş bitki koruma ürünü ambalajlarını başka bir amaç için kullanmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz.
  • Dökülmesi halinde üzerine kum, toprak vs. gibi emici maddelerden serpiniz, sonra süpürüp toplayınız ve imha ediniz.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.