Ürün Açıklaması

Etken (Aktif) Madde: 100 gr/lt Alpha - Cypermethrin

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana gidecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

  • Arılara, Balıklara ve faydalı böceklere zehirlidir.
  • Sulara bulaştırmayınız.
  • Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
  • Ürünü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
  • Boş ürün ambalajlarını usulüne uygun olarak imha ediniz. Başka maksatlarla kullanmayınız.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.