Ürün Açıklaması

Etken (Aktif) Madde: %64 Mancozeb + %8 Metalaxyl

UYGULAMAYA HAZIRLANMASI VE KULLANMA ŞEKLİ

Karışım hazırlanırken önce uygulama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Sonra tavsiye edilen miktar bitki koruma ürünü başka bir kapta bir miktar su ile karıştırılıp bulamaç haline getirilir ve iyice karıştırılarak aletin deposuna yavaş yavaş dökülür ve gerekli miktar su aletin deposuna ilave edilir. Uygulama aletinin karıştırma aparatı çalıştırılarak hazırlanan mahlulün iyice karışması sağlanır. Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belirli bir miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak, mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur. Daha sonra uygulamaya geçilir

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

  • Arılara ve balıklara zehirlidir.
  • Sulama veya dahili işlerde kullanılan suları, akar veya durgun su sahalarına, drenaj sistemlerine bitki koruma ürünü atıklarıyla veya hedef dışına sürüklenmesi ile kirletmeyiniz.
  • Tüm evcil hayvanları uygulama yapılacak sahadan uzak tutunuz.
  • Gıda ve yem maddelerini bitki koruma ürünü ile kirletmeyiniz.
  • Ürünü güneş ve rutubetten uzakta, kapalı orijinal ambalajında havadar yerde, gıda ve yemlerden uzakta muhafaza ediniz.
  • Tavsiyelere uygun olarak kullanıldığında fitotoksisite riski taşımaz.
  • Boş kapları usulüne uygun olarak imha ediniz. Başka bir gaye ile kullanmayınız.

KULLANICI EMNİYETİ

Yemeden, içmeden ve sigara kullanmadan önce el ve yüzünüzü yıkayınız. İş bittikten sonra elbiselerinizi değiştiriniz ve tüm vücudunuzu yıkayınız. Tekrar kullanmadan önce iş elbiselerini yıkayınız. Eğer bir rahatsızlık hissedilir ise hemen işi bırakınız ve doktor çağırınız.

DEPOLAMA DURUMU

Orijinal ambalajında, ağzı kapalı olarak, serin ve kuru normal depolama şartlarında muhafaza edildiğinde fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde 2 yıl süre ile hoşgörü sınırları dışında bir değişiklik olmaz. -5°C’nin altında ve +35°C’nin üstünde depolamayınız.