Ürün Özellikleri

  • Organik madde: % 30
  • Organik karbon: %10
  • Toplam nitrogen: %2.5
  • Suda çözünür potasyum oksit (K20): %6

Ürün Açıklaması

ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ VE KARIŞABİLİRLİLİK

Organik bir ürün olması sebebiyle insanlara ve doğaya zarar vermez,içeriğinin özel formulasyonu sayesinde nematodların sebep olduğu olumsuzluklara karşı biitkilerin direncini arttırmaya yardımcı olur,bitkiyi besler,korur ve direnç verir.Organik tarımda kullanıma uygundur.MR.TEXAMİN YALNIZ BAŞINA UYGULANIR.Kuvvetli alkali ve bazik malzemelerle karıştırılmaz.Karışım yapılacaksa mutlaka bir Ziraat Mühendisi'nin gözetiminde tavsiyelerine uygun olarak ön karışım denemesi yapılmalıdır.

KULLANIM TALİMATLARI

Bütün bitkilerin,kök bölgesinde meydana gelen olumsuzluklar,oluşmaya başlamadan veya yeni başlangıç safhasında iken dekara 1 litre MR.TEXAMİN gelecek şekilde uygulama yapılır.