Ürün Özellikleri

  • Erkencidir
  • Ayçiçeği yetiştirilen tüm bölgelere uygundur
  • Tüm koşullarda yüksek ve stabil verim
  • Orobanşa, tabla scleotinia ve verticillium dayanımı yüksektir.
  • Yatmaya dayanıklıdır
  • Çiçekleme 66 gün, olgunlaşma 104 gündür
  • Kısa boylu, eğik tablalıdır
  • Yüksek yağ oranına sahiptir
  • İyi topraklarda 6000-6500 bitki/dekar
  • Zayıf/kumlu/kıraç topraklarda 5500-6000 bitki dekar önerilmektedir