Ürün Özellikleri

 • Suda Çözünür Bor (B) — 1,5 w/w
 • Suda Çözünür Bakır (Cu) — 1 w/w
 • EDTA ile Şelatlı Bakır (Cu) — 1 w/w
 • Suda Çözünür Demir (Fe) — 5 w/w
 • EDTA Şelatlı Demir (Fe) — 2 w/w
 • Suda Çözünür Mangan (Mn) — 3 w/w
 • EDTA ile Şelatlı Mangan (Mn) — 0,03 w/w
 • Suda Çözünür Çinko (Zn) — 5 w/w
 • EDTA ile Şelatlı Çinko (Zn) — 1,5 w/w
 • Şelatın Stabil Olduğu pH Aralıkları — Bakır (3-9), Demir (6,5-11), Mangan (4-9)
 • Çinko (4-11)

Ürün Açıklaması

UYARILAR
 • Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
 • Yutmayınız.
 • Teneffüs etmeyiniz.
 • Önerilen doz oranlarını aşmayınız.
 • Sadece önerilen bitkilerde kullanınız.
 • Taşırken ve depolarken ani darbelerden koruyunuz.
 • Çok sıcak ve çok soğukta uzun süre bırakmayınız.
 • 5 koliden fazla üst üstte istiflemeyiniz.
 • Tedbir amacıyla kullanırken gözlük ve eldiven takınız.
 • Deri ve göz ile temasında bölgeyi hemen bol suyla yıkayınız.
 • Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA
Doğrudan güneş almayan, iyi havalandırılmış, serin bir depoda ağzı kapalı olarak
muhafaza edilmelidir. Depolama sıcaklığı: +5 ˚C + 40˚C olmalıdır.

FİRMA BEYANI
Gübrenin anormal şartlarda kullanılması ve depolanmasından kaynaklanan
sorunlardan firmamız sorumlu tutulamaz. Gübrelerin sadece teslim sırasından
spesifikasyonuna uygunluğu garanti edilir. Özel kullanımlar için mutlaka
uzmanlardan tavsiye alınmalıdır.