Ürün Özellikleri

 • Toplam Azot (N) — %5 w/w
 • Amonyum Azotu (NH4-N) — %5 w/w
 • Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) — %15 w/w
 • Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5) — %15 w/w
 • Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO) — %3 w/w
 • Suda Çözünür Mangan (Mn) — %2 w/w
 • Suda Çözünür Çinko (Zn) — %5 w/w

Ürün Açıklaması

UYARILAR
 • Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
 • Yutmayınız.
 • Teneffüs etmeyiniz.
 • Önerilen doz oranlarını aşmayınız.
 • Sadece önerilen bitkilerde kullanınız.
 • Taşırken ve depolarken ani darbelerden koruyunuz.
 • Çok sıcak ve çok soğukta uzun süre bırakmayınız.
 • 5 koliden fazla üst üstte istiflemeyiniz.
 • Tedbir amacıyla kullanırken gözlük ve eldiven takınız.
 • Deri ve göz ile temasında bölgeyi hemen bol suyla yıkayınız.
 • Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA
Doğrudan güneş almayan, iyi havalandırılmış, serin bir depoda ağzı kapalı olarak muhafaza edilmelidir. Depolama sıcaklığı: +5 ˚C + 40˚C olmalıdır.

FİRMA BEYANI
Gübrenin anormal şartlarda kullanılması ve depolanmasından kaynaklanan sorunlardan firmamız sorumlu tutulamaz. Gübrelerin sadece teslim sırasından spesifikasyonuna uygunluğu garanti edilir. Özel kullanımlar için mutlaka uzmanlardan tavsiye alınmalıdır.

KULLANIMI VE TEKNİK TALİMATLARI
Kullanmadan önce, etiket bilgilerini tamamen okuyunuz. Kuvvetli Alkali (yüksek pH) ve Kuvvetli asitlerle (düşük pH), Klor, organik fosfor, alüminyum içeren kimyasallarla ve aktif kükürt içeren bileşiklerle karıştırmayınız. Kullanım sırasında ve sonrasında tüm koruyucu önlemlere dikkat ediniz . Uygulama sırasında çocuklar ve koruma önlemi almamış şahıs ve canlıları uzak tutunuz. Tavsiye edilen dışında başka kimyasallarla karışım yapma ihtiyacı doğmuşsa, mutlaka üretici firmayla veya ürünü satın aldığınız bayi ile temasa geçerek bilgi alınız. Üretici firma veya bayi ile temas kuramadığınız durumlarda, şeffaf bir kap içerisinde 100 ml. su koyunuz, içerisine 1 veya 2 gr ürün ekleyiniz. Eğer ki; çökme, suda çözünmeyen malzeme oluşumu, kesilme veya gaz çıkışı gözlemlenirse, karışımı yapmayınız. Bu uygulamayı mutlaka açık alanda ve belirtilen koruyucu önlemler aldıktan sonra yapınız.