Ürün Özellikleri

  • Toplam Organik Madde — %35 w/w
  • Organik Karbon — %16 w/w
  • Toplam Azot (N) — %2,5 w/w
  • Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) — %4 w/w
  • Ph Aralığı — 3,9 - 5,9

Ürün Açıklaması

Ral-Force YALNIZ BAŞINA UYGULANIR. Kuvvetli alkali ve bazik malzemelerle karışırtırılmaz. Karışım yapılacaksa mutlaka bir Ziraat Mühendisi'nin gözetiminde  tavsiyelerine uygun olarak ön karışım denemesi yapılmalıdır

UYARILAR
Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
Yutmayınız.
Teneffüs etmeyiniz.
Önerilen doz oranlarını aşmayınız.
Sadece önerilen bitkilerde kullanınız.
Taşırken ve depolarken ani darbelerden koruyunuz.
Çok sıcak ve çok soğukta uzun süre bırakmayınız.
5 koliden fazla üst üstte istiflemeyiniz.
Tedbir amacıyla kullanırken gözlük ve eldiven takınız.
Deri ve göz ile temasında bölgeyi hemen bol suyla yıkayınız.
Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması
tavsiye edilir.

DEPOLAMA KOŞULLARI
Doğrudan güneş almayan, iyi havalandırılmış, serin bir depoda ağzı kapalı olarak muhafaza edilmelidir. Depolama sıcaklığı: +5 ˚C + 40 ˚C olmalıdır.

FİRMA BEYANI
Gübrenin anormal şartlarda kullanılması ve depolanmasından
kaynaklanan sorunlardan firmamız sorumlu tutulamaz.
Gübrelerin sadece teslim sırasından spesifikasyonuna uygunluğu garanti edilir. Özel kullanımlar için mutlaka uzmanlardan tavsiye alınmalıdır.