Ürün Özellikleri

 • Toplam Azot (N) %18 w/w
 • Nitrat Azotu (NO3-N) %9 w/w
 • Amonyum Azotu (NH4-N) %9 w/w

Ürün Açıklaması

Uyarılar
 • Kullanmadan önce etiketi okuyunuz.
 • Asla uygun doz oranını aşmayınız. Sadece gerekli yerlerde kullanınız.
 • Çocukların erişebileceği yerlerden uzak tutunuz.
 • Yiyecek, içecek ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
 • Gübreleme esnasında maske eldiven ve gözlük kullanınız.
 • Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz. Göz ve elle temasında bol su ile yıkayınız.
 • Kullanmadan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız ve kullanılmış olan boş ambalajları kullanmayıp imha ediniz.
 • Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

Depolama Şartları
Orijinal ambalajında, normal şartlar altında serin ve kuru yerlerde muhafaza
ediniz. Ürünü dorudan güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en
az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder.
Depolama sıcaklığı: 0 ˚C ile + 40 ˚C arasında olmalıdır.

Firma Beyanı
İmalatçı firma tavsiyelerine uygun olarak kullanıldığında ürünün kalitesini
garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek
olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama
şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar, kullanıcının sorumluluğundadır.
Gübrenin anormal şartlarda kullanılması ve depolanmasından kaynaklanan
sorunlardan firmamız sorumlu tutulamaz. Gübrelerin sadece teslim sırasından
spesifikasyonuna uygunluğu garanti edilir. Özel kullanımlar için mutlaka
uzmanlardan tavsiye alınmalıdır.