Ürün Özellikleri

  • Ayçiçeği yetiştirilen tüm bölgelere uygundur
  • Erkencidir
  • Boyu kısa, tabla yarı eğiktir
  • Çiçeklenme 67 gün, olgunlaşma 105 gün'dür
  • Orobanş ve yatmaya yüksek derecede dayanımı vardır
  • Tabla doldurması mükemmeldir
  • İyi topraklarda 6000-6500 bitki/dekar
  • Zayıf/kumlu/kıraç topraklarda 5500-6000 bitki dekar önerilmektedir