Ürün Özellikleri

  • Toplam Azot (N) — %32
  • Nitrat Azotu — % 8
  • Amonyak Azotu — % 8
  • Üre Azotu— % 16
  • * Azotun üç formu bir aradadır. Bitki hızlı bir şekilde azot alımına başlar ve uzun süre kuruma ve yanmalara sebep olmadan azot alımına devam eder.
  • * Sıvı olduğu için azot kaybı en minimum düzeydedir.
  • * Tohum ekiminden önce pülverizatör ile toprağa atılıp, daha sonra karıştırıldığında hızlı ve aynı anda çimlenme, çıkış gücü ve çok sağlıklı bitkiler oluşturur. özellikle Şeker pancarı, Ayçiçek, mısır, çeltik gibi bitkilerde mükemmel sonuçları vardır.
  • * Yağmurlama ve damlama sulama sistemleriyle uygulanması tavsiye edilir.
  • * İçeriğinde nitrat olmasından dolayı verim ve kalite artmaktadır.
  • * Avrupa, Amerika ve Rusya da çok yaygın kullanılmaktadır.